Hỗ trợ việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng BHTN.

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ và học nghề miễn phí

Người lao động (NLĐ) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Đó là quy định tại điều 54 của Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 1-1-2015.  

Điều kiện được hỗ trợ học nghề

NLĐ đang đóng BHTN được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện: Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN. Ngoài ra, NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

8chot610 Hỗ trợ việc làm và dạy nghề cho người thất nghiệp

Học viên trong khóa học kỹ năng

Quỹ BHTN được hình thành như sau: NLĐ đóng bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN; nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những NLĐ đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm. Ngoài nguồn từ NLĐ, người sử dụng lao động và hỗ trợ của nhà nước, Quỹ BHTN còn hình thành từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ và nguồn thu hợp pháp khác.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHTN

NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng BHTN.

  • Bạn đang gặp rắc rối vì Tìm Việc khó khăn? Mang Viec Lam sẽ hỗ trợ bạn những thông tin tuyển dụng mới nhất!

NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động tại thời điểm đóng BHTN.

Quỹ BHTN được hạch toán độc lập. Tổ chức BHXH thực hiện việc thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ BHTN. Hoạt động đầu tư từ Quỹ BHTN phải bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết, thông qua các hình thức sau: Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của nhà nước; trái phiếu của ngân hàng thương mại do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cho ngân sách nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân hàng thương mại do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ vay.

Chính phủ quy định chi tiết tỉ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng quỹ; tổ chức thực hiện BHTN.

Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>