Ngăn chặn chủ đầu tư dùng căn hộ đã bán thế chấp ngân hàng

Trường
hợp trì hoãn, cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký thay
đổi (rút bớt tài sản ), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra việc kinh doanh
của chủ đầu tư và xử lý đối với các vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

UBND Thành phố đã chấp thuận đề xuất của Sở Tư pháp về các biện pháp
để hạn chế, ngăn chặn tình trạng một số chủ đầu tư dùng các căn hộ đã
bán cho khách hàng để thế chấp các khoản vay ngân hàng.

 

nhaxahoicafeland 1490438282 Ngăn chặn chủ đầu tư dùng căn hộ đã bán thế chấp ngân hàng

Dự án PetroVietnam Landmark

Theo
đó, trong trường hợp chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi
nội dung thế chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp) trước khi bán
nhà ở đã thế chấp cho tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ
yêu cầu chủ đầu tư có văn bản thỏa thuận, về việc thay đổi nội dung thế
chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp) với tổ chức tín dụng nhận thế
chấp.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM sẽ tạo điều kiện cho các
bên đàm phán thỏa thuận để thay đổi, rút bớt tài sản thế chấp để hỗ trợ
người mua nhà được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi có kết quả đăng
ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (rút bớt tài sản thế chấp), Sở
Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND các quận-huyện thực hiện
cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài
chính đối với chủ đầu tư và nhận bàn giao nhà.

Trường hợp chủ đầu
tư, có tài sản riêng chưa được chứng nhận sở hữu trên giấy chứng nhận đã
cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, cấp giấy chứng nhận đối
với phần tài sản còn lại thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư.

Ngân
hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng và chủ đầu tư
sử dụng tài sản riêng khác, để thay thế cho tài sản thế chấp là căn hộ
mà chủ đầu tư đã bán cho người dân, nhằm giải chấp, tạo điều kiện cho cá
nhân, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường
hợp chủ đầu tư trì hoãn, cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký thay
đổi (rút bớt tài sản thế chấp), Sở Xây dựng sẽ kiểm tra việc kinh doanh
bất động sản của chủ đầu tư và xử lý đối với các vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi
trường sẽ phối hợp với UBND các quận-huyện hướng dẫn cá nhân, tổ chức
khởi kiện chủ đầu tư, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc hủy hợp đồng
(nếu thuộc trường hợp được hủy hợp đồng theo thỏa thuận của các bên
trong hợp đồng mua bán nhà ở hoặc theo quy định pháp luật).

  • Giao động của thị trường Mua Bán Nhà Đất đang như thế nào ? Click vào đây để tìm hiểu thêm về các Dự Án Bất Động Sản.

    Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
    Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>