Người dám mạo hiểm sẽ nhận được những phần thưởng lớn