bảo quản trang sức gắn kim cương

Tim hiểu chất lượng và giá trị của 1 viên kim cương tự nhiên

fancy_colored_diamonds Kim cương được phân cấp chất lượng dựa vào tiêu chuẩn 4C của học viện đá quý GIA (Gemological Institute of America) – Mỹ. Bao gồm 4 tiêu chuẩn Màu, Độ tinh khiết, Độ cắt mài, Trong lượng. Dựa vào 4 tiêu chuẩn này người bán sẽ định giá trị của một viên kim cương. more »