logistics

“Nữ hoàng” logistics Việt muốn có văn phòng trên khắp thế giới

Không nhận mình là lãnh đạo tốt, nhưng bà khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe và thảo luận vấn đề cùng đồng nghiệp. Việc này giúp họ cảm thấy vui vẻ khi làm việc tại MP Logistics. Thủ tục hải quan rườm rà, cơ sở hạ tầng kém phát triển và cạnh tranh ngày more »