Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Không gian sống trong lành và lãng mạn này được thiết kế bởi Boom Town.

Ảnh: Angus McRitchie

Quebec111114 12 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Ngôi nhà hiện đại nằm ven bờ hồ với cảnh quan xanh tươi của rừng cây xung quanh.

Quebec111114 1 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 2 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 3 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 4 600x383 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 5 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 6 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 7 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

 

Quebec111114 8 600x405 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 9 414x600 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 10 397x600 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 11 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 12 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 13 400x600 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 14 600x400 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Quebec111114 15 400x600 Thiết kế ngôi nhà hiện đại trong rừng cây ở Quebec

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>